Kỉ lục Bức tranh Mosaic độc đáo nhất của Người FPT

Bắt đầu upload ảnh

Thực hiện thao tác up ảnh trên máy tính để đảm bảo ảnh có đầy đủ thông tin:
Tổng quan: Ảnh chân dung chất lượng cao, rõ mặt và đôi mắt (không đăng ảnh toàn thân)
Màu sắc: Ảnh có từ 3 màu trở lên
Định dạng: jpg, jpeg, png
Dung lượng: < 2MB
Cú pháp: Thông tin ảnh ghi theo cú pháp: ACC_Đơn Vị_NgàyUPảnh (Ví dụ: Anhntv34_FHO_01092020)

Số lượng ảnh đã upload

0 Ảnh
Cảm ơn bạn đã đóng góp một mảnh ghép
vào bức tranh của đại gia đình FPT